Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

"Hoewel de economische en geopolitieke omstandigheden wegen op de markten, is het voor beleggers meer dan ooit cruciaal om in hun portefeuille te kiezen voor kwaliteitseffecten", vertelt Guy Wagner, managing director van BLI - Banque de Luxembourg Investments.

Beluister de volledige podcast (in het Engels)

 
  • Inleiding: Macro-economische vooruitzichten
  • Rente: gewijzigde houding van de centrale banken
  • Financiële markten: slechte tijden
  • Beleggen op de beurs: nog steeds de beste keuze?
  • Azië: wat zijn de vooruitzichten?
  • Beleggingen: kiezen voor de juiste effecten

Volg onze podcasts!

Mijnheer Wagner, de inval van de Russische troepen in Oekraïne heeft de economie op haar kop gezet en de kaarten helemaal herschud. Komen de magere jaren eraan op economisch vlak?

"De economische situatie is de afgelopen weken duidelijk verslechterd. De inflatiedruk die we sinds eind vorig jaar zien, heeft door de hogere grondstofprijzen duidelijk aan kracht gewonnen.

Bovendien zal dat op middellange termijn ook zijn invloed hebben op het consumenten- en ondernemersvertrouwen. En dan is er nog de situatie in China, dat een nultolerantiebeleid voert voor coronabesmettingen, dat echter niet bepaald goed werkt en waardoor de economie geregeld lam wordt gelegd, waardoor de knelpunten in de toeleveringsketens alleen nog maar verergeren.

In Europa beginnen economen stilaan het woord 'recessie' in de mond te nemen. Is dat onvermijdelijk waar we op afstevenen?

Misschien niet onvermijdelijk, maar de kans op een min of meer uitgesproken vertraging is de laatste tijd toch sterk toegenomen.

De Amerikaanse economie doet het dan weer behoorlijk goed. Mogen we van die goede gezondheid een positief macro-economisch effect verwachten?

Er wordt altijd gezegd dat de Amerikaanse economie de motor van de wereldeconomie blijft en dat binnen die Amerikaanse economie de motor het gezinsverbruik is. En dat doet het momenteel allesbehalve slecht.

De Amerikaanse economie lijdt wel minder onder de gebeurtenissen in Oekraïne, maar begint toch ook de gevolgen te voelen van de stijgende korte- en langetermijnrente en de inflatie, die nu rond de 8,5% zit. De lonen stijgen weliswaar, maar toch daalt het beschikbare inkomen dus in reële termen, terwijl ook de kosten van de ondernemingen stijgen. Ook in de Verenigde Staten riskeert de conjunctuur op middellange termijn bijgevolg te vertragen.

De Federal Reserve pakte iedereen in snelheid door medio maart een renteverhoging met 25 basispunten aan te kondigen. Zal de Europese Centrale Bank mee op de kar springen?

Centrale banken staan nu voor een keuze die ze nooit eerder hebben moeten maken: ofwel drukken ze de inflatie de kop in, ofwel blijven ze de markten ondersteunen. Ik denk niet dat de ECB haar beleid even agressief zal bijstellen als de Federal Reserve, maar toch heeft ook zij gezinspeeld op een renteverhoging in de tweede helft van dit jaar, terwijl ze tot nog toe geen ingreep overwoog tot minstens de tweede helft van volgend jaar. Verrassend is dat de Europese Centrale Bank bij een inflatie van zo'n 5% in de eurozone nog altijd voor 20 miljard euro per maand obligaties opkoopt, met een negatieve richtrente.

Het klimaat op de financiële markten is de afgelopen maanden verslechterd. Is beleggen op de beurs nog altijd de juiste keuze?

Jazeker! Beleggers willen in de eerste plaats weten hoe ze hun koopkracht op zijn minst kunnen beschermen of zelfs vergroten. Die vraag klinkt des te luider in het huidige klimaat met hogere inflatie. Aangezien liquiditeiten, obligaties of termijnrekeningen die koopkracht niet langer kunnen beschermen, zijn beleggers zowat onvermijdelijk op aandelen aangewezen. Maar dan moet je uiteraard wel de spelregels aanvaarden. Aangezien aandelen volatieler zijn, moet je als belegger een iets langere beleggingshorizon hebben.

Hoe voelt u zich momenteel, als beleggingsspecialist?

Je moet je verwachtingen weten aan te passen. We zijn ons ervan bewust dat de elementen die sinds het begin van de jaren tachtig bijzonder gunstig waren voor de financiële markten, namelijk de afnemende inflatie, de dalende rentevoeten, de globalisering en het vredesdividend, aan het verdwijnen of minstens aan het keren zijn. De motor wordt stilaan een rem, en we weten dat de rendementen de komende jaren niet noodzakelijkerwijs even hoog zullen liggen.

Op het niveau van de activa is het dan ook cruciaal om de juiste effecten te selecteren om in te beleggen.

Betekent dat ook dat je jezelf moet kunnen heruitvinden?

Uiteraard, je moet jezelf voortdurend heruitvinden! Maar de basisprincipes blijven hoe dan ook dezelfde: voor ons komt een aandeel kopen eigenlijk neer op een belang nemen in een onderneming. En dus komt het erop aan de juiste bedrijven te vinden en daar niet te veel voor te betalen. Die regels zijn onwrikbaar. Wat daarentegen wel verandert, is alles daarrond, en in het bijzonder de steeds grotere aandacht voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

 

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief