Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Hoewel de rente op spaarboekjes weer begint te stijgen, zijn er betere oplossingen om het slapende geld op uw bankrekening te laten bloeien. Uitleg door Danielle Goedert en Franck Heinen van Banque de Luxembourg voor de krant Luxemburger Wort van 25 november.

Sinds juli heeft Christine Lagarde, de voorzitster van de Europese Centrale Bank (ECB), drie opeenvolgende verhogingen van de beleidsrente aangekondigd om de inflatie te bestrijden. Met enkele weken vertraging beginnen we nu de impact van die maatregelen op de spaarrente te zien. "De omgeving is aan het veranderen", stelt Franck Heinen, hoofd Treasury van Banque de Luxembourg. "De beleidsrente van de ECB lag een hele tijd onder nul. De banken verloren dan ook geld op hun liquiditeiten, waardoor ze zich genoodzaakt zagen hun klanten geen of in sommige banken zelfs negatieve rente aan te bieden op hun spaargeld. Hoewel de eerste renteverhogingen van de ECB niet meteen een invloed hadden op de spaarrente van de banken, begint die nu wel te stijgen."

Wanneer de waarde van geld afneemt

Als we het hebben over spaarrendement, moeten we uiteraard ook rekening houden met de inflatie. "Door het gebrek aan rente op spaarrekeningen en gemiddeld ongeveer 2% inflatie heeft een spaarder met liquiditeiten op een zicht- of spaarrekening bij Banque de Luxembourg de voorbije tien jaar geld verloren", bevestigt Danielle Goedert, commercieel directeur Private Banking bij Banque de Luxembourg. "Meestal zijn de cliënten daar niet van op de hoogte. Als ze 100.000 euro op hun rekening hebben, zal die 100.000 euro daar tien jaar later nog steeds staan. Hoewel hun kapitaal hetzelfde is gebleven, is hun koopkracht met ongeveer 20% gedaald. Ik geef een voorbeeld: de kop koffie waarvoor ze toen 2,50 euro betaalden, kost ondertussen waarschijnlijk 3 euro." Het spreekt voor zich dat de duizelingwekkende toename van de inflatie in de voorbije maanden nog zwaarder weegt op die koopkracht.

Dat zijn de feiten, en iedereen zou even moeten stilstaan bij het reële rendement op zijn spaargeld. Met de rente op een spaarrekening alleen zal niemand de inflatie kunnen verslaan. In feite verliest elke euro die op een spaarrekening wordt gestort dus onverbiddelijk waarde. "Een eerste oplossing om beter rendement te behalen, is een termijndeposito. Daar krijg je gewoonlijk een beter rendement dan op een spaarrekening, omdat de wetgeving waaraan banken moeten voldoen op het vlak van liquiditeitsrisico dergelijke deposito's goedgezind is. Door hun geld gedurende een voorafbepaalde termijn te blokkeren (bijvoorbeeld drie of zes maanden), ontvangen cliënten een veel aantrekkelijkere vergoeding dan ze kunnen verwachten op hun spaarrekening", verduidelijk Franck Heinen.

Voorkeur voor langetermijnbeleggingen

Als u de rente op uw spaargeld onder de loep neemt, is het belangrijk een goed zicht te hebben op uw financiële situatie en op uw behoeften op korte en lange termijn. "Eerst en vooral moeten we bepalen wat voor buffer u nodig hebt voor onvoorziene omstandigheden en om uw rekeningen te betalen. Vervolgens kunnen we bekijken welk onderdeel van het spaargeld we op langere termijn kunnen plaatsen", adviseert Danielle Goedert. "Er zijn verschillende opties en elke cliënt is uniek. Als bank is het onze taak om de juiste vragen te stellen, zodat we een oplossing op maat kunnen aanbieden. Bij de langetermijnbeleggingsoplossingen wordt rekening gehouden met projecten en eindvervaldagen, eventuele geplande vastgoedaankopen, de studies van de kinderen en de voorbereiding van het pensioen. Om het spaargeld te doen groeien, en niet alleen de invloed van de inflatie te compenseren, is het vaak nodig wat meer volatiliteitsrisico te aanvaarden. De beste manier om uw koopkracht te beschermen op lange termijn, is nog steeds een gemengde portefeuille met aandelen, obligaties, liquiditeiten enzovoort." Met het oog op een echte meerwaarde.

De drie voornaamste rentevoeten van de ECB

Als we het hebben over de beleidsrente van de centrale bank, is het belangrijk te weten dat het eigenlijk om drie verschillende rentevoeten gaat. "De rentevoet die Christine Lagarde regelmatig vermeldt en die momenteel 2% bedraagt, is de basisherfinancieringsrente. Dat is de rente waartegen banken op middellange of lange termijn geld kunnen lenen bij de ECB. Vervolgens is er de depositorente, die momenteel 1,5% bedraagt. Dat is de rente die een bank ontvangt wanneer ze haar overtollige liquiditeiten en haar wettelijke reserve in bewaring geeft bij de ECB. De derde rentevoet is de marginale beleningsrente, die momenteel 2,25% bedraagt. Dat is de rente waartegen banken als laatste redmiddel geld kunnen lenen bij de centrale bank", legt Franck Heinen uit.

 

Artikel van de hand van journalist Michael Pfeiffer.


 
Danielle Goedert
Hoofd Private banking Luxemburg