Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

De meeste regels van het Belgische erfrecht dateren nog uit de tijd van Napoleon. De wet van 20 juli 2017 legt de nieuwe regels vast die van kracht zijn vanaf 1 september 2018. De belangrijkste wijzigingen van deze hervorming vindt u in onze artikelen en video’s over dat onderwerp.

Erfrechtelijke reserve: meer beschikkingsvrijheid voor de erflater

  • Beperking van de reserve van afstammelingen in rechte lijn en meer vrijheid voor de toekomstige erflater.
  • Afschaffing van de reserve van ascendenten om de situatie van ongehuwde feitelijk samenwonenden te verbeteren.
  • Behoud van de reserve van de langstlevende echtgenoot.

Meer weten over de erfrechtelijke reserve

 

Meer billijkheid en zekerheid voor erfgenamen dankzij de nieuwe regels voor inbreng en inkorting

  • Inbreng en inkorting gebeuren voortaan ‘in waarde’, zowel voor roerende als onroerende goederen en rekening houdend met de waarde van de goederen op de dag van de schenking.
  • Afschaffing van het algemene vermoeden van schenking als voorschot op erfdeel.

Meer weten over de wijzigingen met betrekking tot de technieken voor inbreng en inkorting

 

Erfovereenkomsten: een middel om geschillen binnen families te voorkomen

  • Globale erfovereenkomsten worden opgesteld door de ouder(s) en alle kinderen samen.
  • Punctuele erfovereenkomsten hebben betrekking op bepaalde familieleden.

Meer weten over erfovereenkomsten 

 

Schrijf u in op ons informatieprogramma voor financieel en economisch nieuws
  • Lees de financiële, fiscale en juridische analyses van onze experts.
  • Volg onze nieuwsberichten.
  • Kom luisteren naar onze lezingen en neem deel aan onze evenementen.


Christophe Delanghe
Senior Estate Planner

 

Wilt u meer weten over de gevolgen van deze hervorming voor uw persoonlijke situatie?

Neem dan contact op met een adviseur

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief