Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

De vastgoedafdeling van Banque de Luxembourg adviseert en begeleidt vastgoedprofessionals van A tot Z bij hun projecten, ook nu het erg kalm is op de vastgoedmarkt.

Na jaren van buitengewone groei draait de Luxemburgse vastgoedmarkt sinds 2022 stationair. De toename van de rente en de inflatie en de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen sinds de coronacrisis en het conflict in Oekraïne hebben er mee toe geleid dat de vraag sterk daalde en tal van projecten tijdelijk werden stopgezet. "Het probleem is dat deze situatie Luxemburg minder aantrekkelijk kan maken. We hebben al te weinig woningen. Door de huidige crisis kan dat nijpende tekort nog groter worden", getuigt Astrid Schlesser, expert-adviseur vastgoed bij Banque de Luxembourg.

Nog steeds goede kerncijfers

Ondanks die kanttekeningen kan de Luxemburgse vastgoedmarkt nog steeds goede kerncijfers voorleggen. Het land blijft economisch gezien blaken van gezondheid, zoals blijkt uit de AAA-rating die recent nog opnieuw werd bekrachtigd door de ratingbureaus Fitch en Morningstar. Er is nog steeds een wezenlijke behoefte aan huisvesting en andere vastgoedinfrastructuur, wat in het voordeel van beleggers speelt. "Het spreekt evenwel voor zich dat er momenteel een aantal aandachtspunten zijn met betrekking tot de financiering van vastgoedprojecten die we niet uit het oog mogen verliezen", vertelt Nathalie Welbes, coördinator van de vastgoedafdeling van Banque de Luxembourg. "Door de rentestijgingen worden vastgoedkredieten duurder, wat nefast is voor de vraag. Bovendien krijgen promotoren door de algemene inflatie te maken met toenemende grondstoffenprijzen, wat een invloed heeft op hun lopende projecten."

In deze onzekere tijden moeten we op het veld blijven, dicht bij onze cliënten.Nathalie Welbes, coördinator van de vastgoedafdeling van Banque de Luxembourg

Om in die moeilijke omstandigheden op koers te blijven, hebben de marktspelers meer dan ooit een kundige partner nodig. Banque de Luxembourg, al jaren een bekend gezicht op de MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier), tracht de verschillende veranderingen en trends in de sector te identificeren om elke cliënt een goede oplossing te kunnen bieden. "Als langetermijnpartner bieden we onze cliënten alomvattende begeleiding. Met name in deze onzekere tijden moeten we op het veld blijven, dicht bij hen", licht Nathalie Welbes toe. "Voor onze gepersonaliseerde en proactieve aanpak moeten wij onze cliënten perfect kennen", vult Astrid Schlesser aan. "We nemen met elk van hen uitgebreid de tijd om samen een oplossing op maat te smeden."

Risico’s temperen

De risico's temperen die bij de huidige omstandigheden horen, is momenteel een van de prioriteiten in het dagelijkse werk met onze cliënten. "Dat uit zich in meer waakzaamheid betreffende de liquiditeiten en de financiële reserves van onze cliënten", verduidelijkt Nathalie Welbes. "We moeten ook goed op de hoogte zijn van hun verschillende projecten en contracten bij de bank. Bij nieuwe projecten besteden wij bijzondere aandacht aan de ligging, en als het om vastgoedprojecten gaat, nemen we ook het budget onder de loep." We willen immers dat al onze cliënten deze woelige periode zonder kleerscheuren doorkomen.

We nemen met elke cliënt de tijd om een oplossing op maat te smeden.Astrid Schlesser, expert-adviseur vastgoed bij Banque de Luxembourg

Door alle cliënten een multidisciplinaire dienstverlening te bieden en daarbij perfect samen te werken met de andere afdelingen van de bank, dekt de vastgoedafdeling van Banque de Luxembourg de volledige vastgoedontwikkelingswaardeketen (zie hiernaast). En daar hoort ook een sterk MVO-engagement bij. "De duurzaamheid van gebouwen, het welzijn dat ze hun bewoners bieden, is cruciaal voor ons. We financieren bijvoorbeeld geen kantoorgebouwen meer die niet beschikken over de juiste certificaten", illustreert Astrid Schlesser. Hoewel het doel nog niet bereikt is, stuurt de vastgoedmarkt in dat opzicht duidelijk aan op duurzaamheid.

 
Meer weten
Het dienstenaanbod van de afdeling 'Ondernemingen en ondernemers' van Banque de Luxembourg

1. Financiering van vastgoedprojecten in Luxemburg

  • Investeringskredieten voor de aankoop van bouwgrond
  • Kaskredieten om de ontwikkeling van het project te ondersteunen
  • Uitgifte van bankgaranties en voltooiingsgaranties

 

2. Begeleiding van vastgoedinvesteringen 
  • Financiering van de vastgoedactiva op basis van een cashflowberekening
  • Door een hypotheek gefinancierde vastgoedportefeuille
  • Rente-indekking

3. Dagelijks beheer van de bankrekeningen 

  • Zichtrekeningen met elektronische toegang en betaaloplossingen
  • Beheer van kasoverschotten

 

Wij bieden u persoonlijke ondersteuning

Astrid Schlesser
Adviseur Ondernemingen
Nathalie Welbes
Coördinator onroerend goed
Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief