Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Het jaar 2021 stond voor talloze analisten opnieuw bol van de verrassingen. Ondanks de aanhoudende gezondheidscrisis, aanzienlijke inflatiedruk en erg hoge absolute waarderingen sluit de wereldwijde aandelenmarkt het jaar af met een groei van meer dan 27% in euro.

Bij de aanvang van dit nieuwe jaar vragen heel wat beleggers zich af hoe ze hun beleggingen moeten positioneren. Damien Petit, commercieel directeur Private Banking bij Banque de Luxembourg, beantwoordt enkele vragen van het Luxemburgse financieel-economische magazine Paperjam.

Wordt het geen tijd om de assetallocatie structureel aan te passen na de groei van de voorbije maanden?

Sterk afwijken van een beleggingsstrategie om de markt te proberen timen, kan een belegger heel wat waarde kosten. Laten we het fictieve voorbeeld nemen van een belegger die eind 2019 weet dat er een pandemie zonder weerga op ons afkomt. Die had ongetwijfeld al zijn aandelenposities geliquideerd. Het is daarentegen erg onwaarschijnlijk dat hij zich opnieuw had ingekocht in die beleggingscategorie vóór het indrukwekkende en supersnelle herstel van de daaropvolgende kwartalen, met een groei van meer dan 80% in euro ten opzichte van het laagste punt op 23 maart 2020. De opportuniteitskosten van een dergelijke wijziging in de assetallocatie waren dus beslist sterk negatief uitgevallen voor die belegger.

Het beheer van een portefeuille heeft tijd nodig.

In het huidige, sterk inflatoire klimaat blijven we de voorkeur geven aan reële activa, met name aandelen. De reële rente blijft onwrikbaar negatief, waardoor de koopkracht van spaarders op termijn onvermijdelijk wordt uitgehold. In die omstandigheden heeft het dan ook erg weinig nut de voorkeur te geven aan liquiditeit en obligaties.

De markten zijn enorm gestegen, is het aandelenrisico niet te hoog geworden?

Iemand die belegt in aandelen, wordt per definitie blootgesteld aan volatiliteit. Die zou de komende maanden wezenlijk kunnen oplopen, met name als de gezondheidscrisis erger wordt of als de monetaire verstrakking in de VS sneller verloopt dan verwacht. Het is dan ook van het grootste belang dat de belegger die aantrekkende volatiliteit aankan. In tegenstelling tot de structurele en permanente negatieve invloed van de inflatie op het vermogen, neemt het volatiliteitsrisico na verloop van tijd evenwel af. Dat is geruststellend nieuws voor beleggers met een voldoende lange beleggingshorizon. Ter illustratie: sinds begin jaren 2000 heeft de wereldwijde aandelenmarkt in euro in een tijdsspanne van een jaar al verliezen gekend van meer dan 40%, maar ook al winsten van meer dan 60%. Die resultaten zagen we respectievelijk in de periodes van eind november 2007 tot eind november 2008 en begin maart 2009 tot begin maart 2010. Op tien jaar heeft het geannualiseerde rendement van diezelfde markt geschommeld tussen -1,5% et +15%, een veel beperktere spreiding.

Hebben aandelen nog steeds groeipotentieel?

Op korte termijn moeten we onthouden dat de correlatie tussen het waarderingsniveau van de markten en de toekomstige resultaten erg beperkt is: een dure markt kan uitstekende prestaties blijven neerzetten en andersom.

Er bestaat evenwel een duidelijk verband tussen de waardering van de markten en hun resultaten op lange termijn (horizon van vijf tot tien jaar). De huidige koersen doen vermoeden dat de gemiddelde jaarresultaten in de komende tien jaar positief zullen blijven, maar lager zullen liggen dan die van het voorbije decennium. Beleggen in aandelen blijft dus de boodschap en actief beheer is een duidelijke meerwaarde voor het risico-rendementsprofiel van de portefeuille. De enge focus die we terugvinden in de grote indexen, zeker in de VS, blijft namelijk een potentieel risico voor beleggers die blind die indexen volgen. We moeten afstand durven nemen van die indexen, zeker van de minder rendabele en de overgewaardeerde ondernemingen die er deel van uitmaken, om ons te richten op de redelijk geprijsde kwaliteitsbedrijven.

Samenvattend kunnen we aan het begin van dit jaar stellen dat een belegger twee risico's moet integreren in zijn portefeuillebeheer: de volatiliteit en het risico op koopkrachtdaling. In dat kader en als het past binnen het risicoprofiel van de belegger, blijven kwaliteitsaandelen de belegging bij uitstek.


Als u graag meer wilt weten over hoe u in deze tijden van hoge inflatie succesvol kunt beleggen, neem dan contact op met een van onze private bankers.

Peggy Damgé
Privat Banker

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief