Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Waarde creëren voor al onze stakeholders, dat is wat we als cliëntgerichte en verantwoordelijke bank willen doen.

MVO helpt om het voortbestaan van de bank veilig te stellen en biedt enorme innovatiekansen, maar het is vooral een integraal onderdeel van onze strategie, onze bestaansreden en onze manier van werken. We willen duurzame ontwikkeling ondersteunen door financieel rendement te combineren met sociale, maatschappelijke en milieudoelstellingen.

Om die doelstellingen te halen, hebben we in 2020 onze MVO-strategie voor de komende vijf jaar grondig onder de loep genomen. Die denkoefening is uitgemond in vier prioritaire verbintenissen.

Meer weten over onze vier verbintenissen

Onze vier verbintenissen

Thema 1

Het voortbestaan van de bank verzekeren door goed bestuur en een ethische werkwijze

Thema 2

Een duurzame en menselijke relatie met onze medewerkers

Thema 3

Bijdragen aan de ecologische, sociale en maatschappelijke transitie

Thema 4

Onze ecologische voetafdruk verkleinen

Ons MVO-verslag 2022

Omdat we belang hechten aan transparantie en duidelijkheid voor al onze stakeholders, hebben we een MVO-verslag gepubliceerd, dat werd opgesteld volgens de methodologie van het GRI (Global Reporting Initiative).

Het voortbestaan van de bank verzekeren door goed bestuur en een ethische werkwijze.
 

De reputatie van Banque de Luxembourg stoelt op goed bestuur en een sterke compliancecultuur. Dankzij onze efficiënte organisatie en strikte processen en controles kunnen wij streng toezien op de naleving van de toepasselijke regelgeving. In het kader van onze permanente inspanningen om het voortbestaan van onze bank te garanderen, maken we ook werk van transparante communicatie, zien we toe op de diversiteit in de samenstelling van onze besluitvormende organen en is onze governance gebaseerd op participatie.

Een duurzame en menselijke relatie met onze medewerkers

 

Onze bank is een cliëntgericht huis van vertrouwen waar warmhartigheid centraal staat in de relaties met anderen. Een duurzame relatie met onze medewerkers onderhouden, is een van de pijlers van onze MVO-strategie. Daarbij bieden wij onze medewerkers kansen om hun competentie steeds verder te ontwikkelen, bevorderen we de diversiteit en gelijke kansen, proberen wij de jonge generatie aan ons te binden en doen wij al het mogelijke om het welzijn van onze medewerkers te garanderen

1.030
medewerkers *
23
nationaliteiten
13
jaar anciënniteit
45% vrouwen
55% mannen

* Per 1 Januari 2023

 
 
Bijdragen aan de ecologische, sociale en maatschappelijke transitie
 

Als geëngageerd economisch speler, staan wij onze cliënten bij in hun verantwoorde kijk op beleggen en ondernemen.

Wij concretiseren ons engagement via partnerrelaties met onze lokale leveranciers en door de sponsoring van culturele activiteiten en goede doelen.

Onze cliënten innovatieve producten met maatschappelijke en ecologische impact aanbieden
 

Als geëngageerde onderneming begeleiden we onze cliënten die verantwoord willen beleggen.

Wij bieden hen duurzame en verantwoorde oplossingen aan en houden gedurende het volledige beleggingsproces rekening met ESG-factoren. Dat aanbod wordt nog versterkt via een beheersmandaat in maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen, en door drie duurzame en verantwoorde beleggingsfondsen met ESG- en SRI-label van Luxflag.

De lokale economie financieren en ondersteunen
 

Al sinds onze oprichting willen wij een essentiële rol vervullen in het Luxemburgse economische weefsel en actief bijdragen aan de ontwikkeling ervan op lange termijn.

Zo begeleiden wij ondernemers in het Groothertogdom Luxemburg door hen te helpen met de financiering van hun projecten en met de ontwikkeling, het beheer en de bescherming van hun professionele vermogen. Die steun aan de Luxemburgse economie blijkt ook uit onze wil om ware partnerrelaties uit te bouwen met onze lokale leveranciers.

Het vermogen van onze cliënten beschermen
 

Als bank met honderd jaar ervaring hebben wij de taak het vermogen van onze cliënten op lange termijn, over de generaties heen, te beschermen en te doen groeien. In een voortdurend veranderende wereld laten wij ons in ons vermogensbeheer leiden door voorzichtige principes. Dat beheer verloopt overigens in alle onafhankelijkheid en wordt volledig bepaald door onze eigen teams in Luxemburg. Wij geven de voorkeur aan kwaliteitswaarden en grondig risicobeheer als fundamenteel onderdeel van onze methode.

Met name voor onze ondernemersklanten en hun familie betekent de bescherming van hun vermogen ook dat we hen bijstaan in elke fase van het leven van hun onderneming. Zo stellen wij hen specifieke programma's voor bedrijfsoverdrachten voor. Meer weten?

Betrokkenheid van iedereen stimuleren
 

Onze bank hecht veel belang aan haar rol als economisch verantwoordelijk speler.

Extern willen wij actief meewerken aan de inspanningen en de evolutie op het vlak van filantropische praktijken, die wij al meer dan tien jaar promoten door middel van tal van acties om het verenigingsleven te stimuleren en schenkingen en andere liefdadigheidsacties aan te moedigen.

 

 

Trouw aan onze traditie als mecenas steunen wij onze partners in de socioculturele wereld in België en Luxemburg op de lange termijn, door hen het vrijwillige engagement van onze medewerkers, de knowhow van onze teams en de nodige financiële en logistieke middelen ter beschikking te stellen.

Onze ecologische voetafdruk verkleinen

Zoals elke onderneming hebben wij met onze activiteiten een impact op het milieu. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en voeren al een tiental jaar een beleid om onze ecologische voetafdruk te verminderen, met vier doelstellingen:

Onze uitstoot verminderen

Ons energieverbruik verminderen

Ons afvalbeheer verbeteren

Onze leveranciers sensibiliseren


Wenst u meer informatie?

MARYLÈNE DIDIER
Hoofd Press relations
Laura Giallombardo
MVO-coördinator
David Schmidt
Managing Director Banque de Luxembourg Belgium
Steven Maertens
Head of Private Banking Vlaanderen