Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

 

 

 

 

 

 

Portret 2022

Maak kennis met onze bank en ons engagement

 

 

 

 

Interview

Pierre Ahlborn

Gedelegeerd bestuurder
van Banque de Luxembourg

Onze cliënten een leidraad bieden
in tijden van internationale crisissen

Na de coronacrisis maakt Pierre Ahlborn, gedelegeerd bestuurder, de balans van 2021 op
en kijkt hij vooruit naar wat 2022 brengt voor Banque de Luxembourg.

De geschiedenis leert ons dat crisissen vaak het resultaat zijn van alleenstaande gebeurtenissen die samen uitmonden in enorme schokgolven. De planeet had zich amper hersteld van de financiële crisis in 2008 toen ze werd getroffen door de coronapandemie, die opnieuw logistieke problemen met zich meebracht, die op hun beurt nog eens werden uitvergroot toen het Russische leger Oekraïne binnenviel. In zo'n uitzonderlijk klimaat volgen we die geostrategische, gezondheids- en humanitaire kwesties uiteraard nauwgezet op, aangezien ze de ontwikkeling van de prijzen en de rente sterk beïnvloeden.

Een betrokken

bank

 

De strategie van Banque de Luxembourg met betrekking tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen steunt op vier pijlers, die het kader bepalen waarbinnen wij werken. We streven dan ook naar een aanpak die zich ontwikkelt en mettertijd wordt verrijkt. Terugblik op enkele van onze vorderingen in 2021.

Governance

We willen een voorbeeld zijn op het vlak van MVO en een verantwoord bedrijfsmodel creëren waarin onze belanghebbenden zich kunnen herkennen.

Meer weten
Human resources

We streven naar duurzame banden met onze werknemers die hen in staat stellen hun vaardigheden te ontwikkelen, die hun welzijn waarborgen en die inclusie en gelijke kansen bevorderen.

Meer weten
Sociaal

In grote lijnen spitst ons sociaal engagement zich toe op verantwoord beleggen en ondernemen, partnerschappen met onze lokale leveranciers en de ondersteuning van organisaties in de socioculturele sector en de gezondheidszorg door middel van sponsoring en langdurig vrijwilligerswerk.

Meer weten
Ecologie

De voorbije jaren werden al verscheidene acties geïdentificeerd en geïmplementeerd om onze negatieve impact op het milieu te beperken.

Meer weten

 

Een bank

die aan uw zijde staat

Een deskundige

bank

Banque de Luxembourg staat ten dienste van particuliere cliënten, ondernemers en vermogensbeheerders.

Private bank

Banque de Luxembourg staat ten dienste van particuliere cliënten, ondernemingen en vermogensbeheerders.

Ondernemingen en ondernemers

Ons aanbod is gericht op Luxemburgse familiebedrijven, kmo's en experts in de vastgoedsector, of het nu gaat om promotoren, bouwbedrijven of investeerders. Onze doelstelling: hen proactief en attent begeleiden bij elk facet van hun projecten.

Professionele vermogensbeheerders.

Met de beheermaatschappijen bouwen we een langdurige partnerrelatie op door hen begeleiding met hoge toegevoegde waarde te bieden.

 

Een bank die gespecialiseerd is in vermogensbeheer

Banque de Luxembourg, van oudsher gespecialiseerd in vermogensbeheer, biedt haar cliënten een tweeledige expertise: fondsenbeheer en knowhow op het vlak van portefeuilleopbouw.

Uitleg

*Jaarrendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor de BL-fondsen met evenwichtig profiel per 31/12/2021. Het rendement wordt berekend exclusief belastingen.

€ 20,5mld
beheerd vermogen in BL-fondsen op 31/12/2021
+4,1%*Jaarlijks rendement op sinds 15 jaar discretionair beheerde portefeuilles
82%van het beheerde vermogen houdt rekening met ESG-criteria

Neem contact met ons op