Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Détail d'un fonds

Funds DetailBL Global Bond Opportunities

Obligatiefonds

Situatie op 12/08/2022

Risiconiveau

LaagHoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 2 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 2,58 %

Performance op 12/08/2022

FONDS
In 20190,44 %
In 20200,94 %
In 2021-1,53 %
Sinds 01.01/2022-8,23 %
Sinds 12 maanden-9,38 %
Sinds 3 jaar-10,71 %
Sinds de oprichting82,57 %
Verdeling naar instrument
Obligaties89,85 %
Cash10,15 %
Verdeling naar valuta
EUR84,10 %
USD10,71 %
MXN2,50 %
NOK1,25 %
CNY0,71 %
Overige0,71 %
Belangrijkste posities
US Treasury Notes 2022 2.625% 15-04-20254,01 %
France OAT 2016 1.25% 25-05-20362,96 %
Ireland Treasury Bond 2016 1% 15-05-20262,36 %
France Treasury Note 2021 .5% 25-06-20442,30 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro 2015 2.875% 15-10-20251,71 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar vermogensgroei met beleggingen in obligaties en een hoger rendement dan dat van geldmarktbeleggingen in euro. Het beleggingsuniversum van de portefeuille is zeer breed en omvat staatsobligaties, obligaties van overheidsinstellingen en bedrijfsobligaties uit de ontwikkelde en de groeilanden. Er gelden geen beperkingen inzake regio, sector, looptijd of munt. Ten minste 25% van het vermogen moet worden belegd in eersterangs obligaties ('investment grade'). De beheerder probeert met een actieve aanpak profijt te trekken van de grote diversiteit van de obligatiemarkten wereldwijd om een portefeuille met een interessant risico-rendementsprofiel op te bouwen.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (12/08/2022)89,24 EUR
CODESISIN-code Kapitalisatie : LU0093569910
WKN-code Kapitalisatie : 921164
SICOVAM-code Kapitalisatie : 959302
Nettovermogen (miljoen)314,33 EUR
Oprichtingsdatum29/02/1996

Détail fonds - disclaimer

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Page détail fonds - Retour au tableau