Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

BL SICAV

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENTEN OVER DE AFGELEIDE, BEURSGENOTEERDE EN OTC-PRODUCTEN VAN DE BANQUE DE LUXEMBOURG

Onderliggend Soort instrument Frans Engels Duits Nederlands

Banque de Luxembourg beoogt met deze dienst, die voor geen enkel ander doel wordt aangeboden, haar cliënten in het kader van hun beleggingen in ICBE's toegang te geven tot KIID's (Key Investor Information Document) of EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie).

Een KIID of EBI-document is een bij wet verplicht standaarddocument van twee bladzijden dat in de plaats is gekomen van het vroegere vereenvoudigde prospectus. Het bevat beknopte standaardinformatie in eenvoudige taal, maakt een vlotte vergelijking tussen verschillende ICBE's mogelijk en licht beleggers voor over de risico's van de ICBE's.

Banque de Luxembourg actualiseert dit deel van haar internetsite geregeld en verzoekt haar cliënten om het geregeld te raadplegen, zeker alvorens te beleggen in een ICBE, om na te gaan wanneer de KIID's van de verschillende aangeboden ICBE's beschikbaar worden en zeker te zijn dat zij over de meest recente versie beschikken.

De informatie in dit deel van de site omvat informatie die Banque de Luxembourg van externe vennootschappen verkrijgt en ongewijzigd publiceert alsook hyperlinks naar andere sites die niet door Banque de Luxembourg zijn gemaakt. Banque de Luxembourg biedt dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, relevantie en volledigheid van de informatie en documenten in dit deel van de site en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige fout of weglating in deze informatie en documenten. Banque de Luxembourg kan niet garanderen dat de zoekfunctie steeds beschikbaar zal zijn.

De in dit deel van de site gepubliceerde informatie mag niet worden gezien als een aanbod of een uitnodiging om beleggingen te verrichten dan wel in de vermelde ICBE's te beleggen. De informatie van deze site mag evenmin worden gezien als beleggings-, fiscaal, juridisch of enig ander type advies. De vermelde ICBE's staan niet open voor inschrijving door personen die gevestigd zijn in een rechtsgebied waar dergelijke aanbiedingen of uitnodigingen tegen de wet indruisen of waar de persoon van wie het aanbod of de uitnodiging uitgaat niet gemachtigd is om dat te doen, dan wel door personen die dergelijke aanbiedingen of uitnodigingen krachtens de wet niet mogen ontvangen.