Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Global 30

Profielfonds

Situatie op 21/10/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 3 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 3,36 %

Performance op 21/10/2019

FONDS
In 2016 0,05 %
In 2017 -1,19 %
In 2018 -1,31 %
Sinds 01.01/2019 6,99 %
Sinds 12 maanden 7,05 %
Sinds 3 jaar 2,47 %
Sinds de oprichting 136,31 %
Verdeling naar instrument
Obligaties 35,71 %
Aandelen 20,92 %
Goud 20,71 %
Afdekkingsposities op aandelen 14,31 %
Cash 8,35 %
Verdeling naar valuta
EUR 49,98 %
GOLD 20,71 %
JPY 9,74 %
USD 6,84 %
CHF 4,61 %
Overige 8,11 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
Mexico -0,00 %
Jersey -0,01 %
Zuid-Afrika -0,01 %
VS -0,01 %
Guernsey -0,01 %
Overige -14,30 %
Belangrijkste posities
Deutschland Series 180 2019 0% 18-10-2024 0,00 18/10/2024 7,30 %
Deutschland Series 179 2019 0% 05-04-2024 0,00 05/04/2024 7,28 %
Deutschland Series 178 2018 0% 13-10-2023 0,00 13/10/2023 7,27 %
Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gold 31/12/2049 6,44 %
Source Physical Markets PLC -Secured Gold-Linked Certificates 2009-31.12.2100 on Gold Cmdty Secured 31/12/2100 5,72 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment is voor ongeveer 70% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 30% in aandelen. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is te streven naar een rendement dat lichtjes hoger is dan de obligatiemarkt en met een gelijkaardige volatiliteit.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

De zeer inschikkelijke houding van de voorzitters van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve gaven hoop op een monetaire versoepeling in de eurozone en de VS in de tweede helft van het jaar, wat de voornaamste beleggingscategorieën ondersteunde. De MSCI All Country World Net Total Return is in EUR met 2,2% gestegen. De J.P. Morgan Government Bond EMU Unhedged LOC ging 3,4% hoger en goud werd 8,1% duurder (in EUR). De netto-inventariswaarde van BL Global 30 (kapitalisatiedeelnemingsrecht in EUR voor particuliere beleggers na aftrek van kosten) is met 2,0% toegenomen. De portefeuillestructuur bleef in de afgelopen drie maanden ongewijzigd. Eind juni was 32,5% van het vermogen in aandelen belegd, waarvan 12,5% via de verkoop van futures was afgedekt. Het obligatiegedeelte bestond uitsluitend uit Duitse overheidsobligaties, die goed waren voor 38,5% van het vermogen en een gemiddelde duration van 4,0 jaar hadden. Het vermogen was voor 19,5% belegd in certificaten die in edelmetalen beleggen. De geografische spreiding van de aandelenportefeuille was als volgt: Europa 21% (afdekking 12,5%), Verenigde Staten 5,5%, Japan 4% en groeilanden 2%. Wat liquiditeiten betreft, is 6,5% van het vermogen van het fonds belegd in Zwitserse frank en Japanse yen, die hun rol van veilige haven zouden moeten vervullen als de beurzen in de tweede helft van het jaar volatieler worden.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (21/10/2019) 1 464,45 EUR
NIW distributieaandelen, A (21/10/2019) 693,91 EUR
Laatste dividend 1,21 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  01/02/2018
CODES Interne code Kapitalisatie : 1061339000
Interne code Distributie : 1136312000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0048292394
ISIN-code Distributie : LU0048291826
WKN-code Kapitalisatie : 986853
WKN-code Distributie : 986852
SICOVAM-code Kapitalisatie : 951710
SICOVAM-code Distributie : 989728
Nettovermogen (miljoen) 113,01 EUR
Oprichtingsdatum 25/10/1993

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.