Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Global 30

Profielfonds

Situatie op 25/05/2020

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 3 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 3,41 %

Performance op 25/05/2020

FONDS
In 2017 -1,19 %
In 2018 -1,31 %
In 2019 8,01 %
Sinds 01.01/2020 2,36 %
Sinds 12 maanden 7,53 %
Sinds 3 jaar 7,19 %
Sinds de oprichting 144,20 %
Verdeling naar instrument
Obligaties 45,03 %
Goud 18,18 %
Aandelen 14,16 %
Cash 13,28 %
Afdekkingsposities op aandelen 9,35 %
Verdeling naar valuta
EUR 58,42 %
GOLD 18,16 %
JPY 7,51 %
USD 5,21 %
CHF 4,24 %
Overige 6,46 %
Belangrijkste posities
Deutschland 2015 .5% 15-02-2025 0,50 15/02/2025 6,43 %
Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gold 31/12/2049 5,78 %
Deutschland 2016 .5% 15-02-2026 0,50 15/02/2026 5,77 %
Deutschland 2016 0% 15-08-2026 0,00 15/08/2026 5,62 %
Deutschland Series 181 2020 0% 11-04-2025 0,00 11/04/2025 5,58 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment is voor ongeveer 70% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 30% in aandelen. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is te streven naar een rendement dat lichtjes hoger is dan de obligatiemarkt en met een gelijkaardige volatiliteit.

Beheersverslag - 1e Kwartaal 2020

Door de coronapandemie was het eerste kwartaal voor de aandelenmarkten een van de slechtste uit de beursgeschiedenis. De MSCI All Country World Index Net Total Return is over de laatste drie maanden namelijk met 19,6% gedaald (in EUR). Sectoraal gezien, hebben de sectoren gezondheidszorg, technologie en basisconsumptie de beste prestaties neergezet en waren energie, financiële diensten en materialen de grootste dalers. Wat obligaties betreft, is de J.P. Morgan Government Bond EMU Unhedged LOC-index nagenoeg stabiel gebleven (+0,2%). Goud is in EUR daarentegen 6,4% duurder geworden. Ondanks de moeilijke situatie op de financiële markten heeft BL Global 30 relatief goed standgehouden, aangezien de netto-inventariswaarde (kapitalisatiedeelnemingsrecht voor particuliere beleggers in EUR, na aftrek van kosten) het voorbije kwartaal met slechts 0,9% is gedaald. De defensieve beheersstrategie is niet gewijzigd. Eind maart was 26,5% van het fonds in aandelen belegd, waarvan 7% afgedekt was door de verkoop van futures. Het obligatiegedeelte bestond uitsluitend uit Duitse staatsobligaties, die goed waren voor 45% van het vermogen en een gemiddelde duration van 5 jaar hadden. Het vermogen was voor 20% belegd in certificaten die in edelmetalen beleggen. De geografische spreiding van de aandelenportefeuille was als volgt: Europa 16% (afdekking 7%), Verenigde Staten 5%, Japan 4% en groeilanden 1,5%. Binnen de liquiditeitenkorf werd 5,5% van het vermogen van de portefeuille belegd in Zwitserse frank en Japanse yen, die als vluchtwaarde zouden moeten dienen als de beurzen volatiel blijven.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (25/05/2020) 1 513,37 EUR
NIW distributieaandelen, A (25/05/2020) 713,22 EUR
Laatste dividend 3,84 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  07/02/2020
CODES Interne code Kapitalisatie : 1061339000
Interne code Distributie : 1136312000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0048292394
ISIN-code Distributie : LU0048291826
WKN-code Kapitalisatie : 986853
WKN-code Distributie : 986852
SICOVAM-code Kapitalisatie : 951710
SICOVAM-code Distributie : 989728
Nettovermogen (miljoen) 147,91 EUR
Oprichtingsdatum 25/10/1993

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.