Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Détail d'un fonds

Funds DetailBL Bond Emerging Markets Euro

Obligatiefondsen

Situatie op 22/09/2022

Risiconiveau

LaagHoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 3 jaar

Performance

Performance op 22/09/2022

FONDS
In 20192,03 %
In 2020-0,04 %
In 2021-2,17 %
Verdeling naar instrument
Obligaties87,27 %
Cash12,73 %
Verdeling naar valuta
EUR100,40 %
USD-0,40 %
Belangrijkste posities
Romania Series 2014-4 2014 2.875% 28-10-20243,50 %
Philippines 2021 1.2% 28-04-20332,02 %
Peru 2015 2.75% 30-01-20261,73 %
Indonesia Series 19 2016 3.75% 14-06-20281,73 %
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile 2014 2.25% 09-07-20241,71 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar zowel inkomsten als vermogensgroei bij een gematigde volatiliteit. Het vermogen wordt hoofdzakelijk belegd in staatsobligaties en obligaties van overheidsinstellingen en semioverheidsinstellingen uit de groeilanden. Aanvullend kan ook worden belegd in bedrijfsobligaties uit de groeilanden en staats- en bedrijfsobligaties uit de industrielanden. De beheerder streeft op middellange tot lange termijn met een actieve strategie naar een hoger rendement dan zijn beleggingsuniversum en beschermt tegelijkertijd het kapitaal tijdens marktdalingen.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (22/09/2022)93,62 EUR
CODESISIN-code Kapitalisatie : LU1008595214
WKN-code Kapitalisatie : A1XBE4
Nettovermogen (miljoen)283,81 EUR
Oprichtingsdatum28/03/2014

Détail fonds - disclaimer

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Page détail fonds - Retour au tableau