Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Détail d'un fonds

Funds DetailBL Sustainable Horizon

Themafonds

Situatie op 12/08/2022

Risiconiveau

LaagHoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 5,54 %

Performance op 12/08/2022

FONDS
In 201919,59 %
In 2020-1,56 %
In 202117,70 %
Sinds 01.01/2022-5,41 %
Sinds 12 maanden-2,15 %
Sinds 3 jaar14,38 %
Sinds de oprichting120,10 %
Verdeling naar instrument
Aandelen92,35 %
Cash7,65 %
Verdeling naar valuta
USD26,11 %
EUR24,16 %
GBP8,81 %
SEK8,62 %
DKK8,12 %
Overige24,20 %
Belangrijkste posities
Canadian National Railway Co5,71 %
Unilever PLC5,41 %
Kimberly Clark Corp5,17 %
Novo Nordisk AS B4,85 %
Colgate Palmolive Co4,43 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in beursgenoteerde kwaliteitsbedrijven uit de hele wereld met een sterk en duurzaam concurrentievoordeel. De beheerder houdt in het selectieproces niet alleen rekening met financiële criteria, maar ook met ecologische, sociale en governancefactoren (ESG). Duurzaamheid wordt op verschillende manieren in de beleggingsstrategie geïntegreerd (uitsluiting van zeer controversiële activiteiten, kwantitatieve analyse en beleggingen in specifieke thema's). Het beoogt een risicogewogen rendement dat hoger is dan dat van zijn beleggingsuniversum over een volledige marktcyclus. Er werden voor de portefeuille ook impactdoelstellingen vastgelegd op ecologisch, sociaal en governancegebied, die regelmatig worden opgevolgd. De beheerder van het fonds past een actieve langetermijnstrategie toe op basis van sterke overtuigingen.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (12/08/2022)106,05 EUR
CODESISIN-code Kapitalisatie : LU0093570173
WKN-code Kapitalisatie : 937804
SICOVAM-code Kapitalisatie : 959287
Nettovermogen (miljoen)82,10 EUR
Oprichtingsdatum03/03/1997

Détail fonds - disclaimer

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Page détail fonds - Retour au tableau