Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Détail d'un fonds

Funds Detail



BL Emerging Markets

Themafonds

Situatie op 12/08/2022

Risiconiveau

LaagHoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 3,68 %

Performance op 12/08/2022

FONDS
In 201913,71 %
In 2020-5,27 %
In 20212,84 %
Sinds 01.01/2022-1,50 %
Sinds 12 maanden-1,39 %
Sinds 3 jaar3,26 %
Sinds de oprichting70,75 %
Verdeling naar instrument
Aandelen81,15 %
Cash14,17 %
Obligaties4,68 %
Verdeling naar valuta
HKD15,10 %
TWD12,93 %
USD9,97 %
KRW8,38 %
CNY6,94 %
Overige46,70 %
Belangrijkste posities
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,44 %
Ambev SA2,77 %
Samsung Electronics Co Ltd2,69 %
Thai Beverage PCL2,47 %
Vietnam Dairy Product Corp2,27 %

Strategie

Beleggingsbeleid

DHet fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door wereldwijd flexibel te beleggen (tussen 60% en 100% van het nettovermogen) in beursgenoteerde kwaliteitsbedrijven uit groeilanden (Azië zonder Japan, Latijns-Amerika, Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten) met een sterk en duurzaam concurrentievoordeel. De aandelenweging varieert naargelang de beschikbaarheid van bedrijven die aan de beleggingscriteria voldoen (kerncijfers en waardering). De rest van het vermogen wordt belegd in liquiditeiten en staatsobligaties van groeilanden. De beheerder van het fonds past een actieve langetermijnstrategie toe, gaat uit van sterke overtuigingen en streeft naar een hoger rendement dan dat van de opkomende aandelenmarkten bij een lagere volatiliteit.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (12/08/2022)170,75 EUR
CODESISIN-code Kapitalisatie : LU0309192036
WKN-code Kapitalisatie : A0MWCY
Nettovermogen (miljoen)425,53 EUR
Oprichtingsdatum30/10/2007

Détail fonds - disclaimer

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Page détail fonds - Retour au tableau