Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Détail d'un fonds

Funds DetailBL Fund Selection 0-50

Niet-geprofileerd dakfonds

Situatie op 11/08/2022

Risiconiveau

LaagHoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 3 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 3,16 %

Performance op 11/08/2022

FONDS
In 20196,63 %
In 20208,37 %
In 20215,67 %
Sinds 01.01/20220,24 %
Sinds 12 maanden0,51 %
Sinds 3 jaar15,31 %
Sinds de oprichting50,72 %
Verdeling naar instrument
Absoluut rendement44,34 %
Afdekkingsposities op aandelen34,40 %
Obligaties17,75 %
Cash4,37 %
Goud1,38 %
Aandelen-2,23 %
Verdeling naar valuta
EUR85,22 %
JPY7,78 %
NOK2,97 %
CNY2,45 %
GOLD1,38 %
Overige0,20 %
Belangrijkste posities
Lumyna Bofa MLCX Commodity Alpha UCITS - EUR B 5 Acc CAP5,21 %
Assenagon Alpha Volatility - I DIS4,40 %
Lumyna Marshall Wace Ucits MW Tops - EUR X2 acc CAP3,94 %
Franklin Templeton Alternative K2 Electron Global -EB PF Acc EUR H2 CAP3,93 %
Memnon European - I2 Euro CAP3,88 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn en een gematigde volatiliteit. Dit flexibele compartiment is niet onderworpen aan beperkingen op het gebied van regio's, sectoren en munten en belegt hoofdzakelijk in icbe's en andere icb's. De weging van de verschillende beleggingscategorieën varieert naargelang de marktomstandigheden. De aandelenweging bedraagt echter nooit meer dan 50%.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (11/08/2022)150,72 EUR
CODESISIN-code Kapitalisatie : LU0430649086
WKN-code Kapitalisatie : A0RNSS
Nettovermogen (miljoen)468,01 EUR
Oprichtingsdatum08/06/2009

Détail fonds - disclaimer

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Page détail fonds - Retour au tableau