Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Détail d'un fonds

Funds DetailBL Fund Selection Smart Evolution

Gemengde fondsen

Situatie op 11/08/2022

Risiconiveau

LaagHoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 4 jaar

Performance

Performance op 11/08/2022

FONDS
In 2019---
In 2020---
In 20219,91 %
Verdeling naar instrument
Aandelenfondsen51,54 %
Liquiditeiten16,38 %
Gemengde fondsen14,55 %
Indexfondsen8,70 %
Geldmarktfondsen4,66 %
Obligatiefondsen4,23 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
< 2-0,06 %
Verdeling naar valuta
EUR66,44 %
USD33,56 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
64,14 %
15,97 %
14,87 %
4,66 %
0,41 %
Overige-0,05 %
Belangrijkste posities
Schroder International Selection Global Sustainable Growth11,54 %
Nordea 1 Global Climate and Environment9,77 %
BL Sustainable Horizon7,17 %
ABN AMRO Boston Common US Sustainable Equities6,52 %
JP Morgan Investment Global Macro Sustainable5,56 %

Strategie

Beleggingsbeleid

BL Fund Selection Smart Evolution is een SRI-dakfonds voor vermogensbeheer. Dit assetallocatiefonds heeft een evenwichtig risicoprofiel en belegt in de beste duurzame en verantwoorde fondsen. De nettoblootstelling aan aandelen wordt bepaald met oog voor de lange termijn en kan schommelen tussen 25% en 75%.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (11/08/2022)107,96 EUR
CODESISIN-code Kapitalisatie : LU2227826869
WKN-code Kapitalisatie : A2QD12
Nettovermogen (miljoen)67,91 EUR
Oprichtingsdatum19/10/2020

Détail fonds - disclaimer

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Page détail fonds - Retour au tableau