Pas op voor fraude : Personen die zich valselijk uitgeven voor medewerkers van Banque de Luxembourg maken momenteel misbruik van de naam, het logo en het adres van de Bank om particulieren frauduleuze spaar- en beleggingsproducten aan te bieden. Waakzaam blijven

De bank anders bekeken
 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Belgische fiscaliteit Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

Fiscaal nieuws

Sinds 26 februari 2021 worden alle effectenrekeningen met een gemiddelde
waarde van meer dan 1 miljoen euro onderworpen aan een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen van 0,15%.

  • Wie moet de taks betalen?
  • Welke beleggingen worden geviseerd?
  • Hoe wordt de taks berekend en ingehouden?
  • Wat houden de antimisbruikbepalingen in?
 

U vindt alle antwoorden op die vragen in ons digitale dossier (video, podcast, interview en brochure).

Onze video

Wie moet de taks betalen?

In een filmpje van twee minuten vat senior estate planner Christophe Delanghe de hoofdpunten van de taks samen.

Contact opnemen met onze experts
 
De podcast

Op welke financiële instrumenten is de taks verschuldigd? Vanaf welke drempel is de taks van toepassing, en hoe wordt hij berekend en ingehouden? In deze aflevering van onze podcast over fiscaal nieuws van vijf minuten praten onze experts over de concrete gevolgen van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen voor beleggers.

 
Interview: vraag en antwoord

In dit artikel beantwoorden onze fiscalisten al uw vragen en helpen zij u de gevolgen van deze taks te begrijpen.

 
Belgische fiscaliteit
Wat moet ik weten over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen?
Contact opnemen met onze experts
Onze brochure

In de brochure vindt u gedetailleerde uitleg en concrete voorbeelden, zodat u de gevolgen van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen voor uw persoonlijke situatie beter kunt inschatten.

 
 

Wenst u persoonlijke begeleiding in het beheer van uw vermogen?

Neem dan contact met ons op.

Bernard Goffaux

Hoofd departement Fiscaliteit

CONTACT OPNEMEN

Christophe Delanghe

Senior estate planner

CONTACT OPNEMEN

Banque de Luxembourg, nv. 14 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. RCS Luxembourg B5310. BTW LU 105 902 81
Deze internetpagina is geen contract en is uitsluitend bedoeld voor marketingdoeleinden. De inhoud ervan wordt enkel ter informatie verstrekt, is niet volledig, geldt slechts op het moment waarop hij wordt verschaft en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of aangepast. De vermelde informatie mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Alle beleggingen houden risico’s in, waaronder het risico op kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Banque de Luxembourg (hierna de ‘Bank’) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot toekomstige rendementen en prestaties. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina noch voor beslissingen die eventueel op basis daarvan worden genomen. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggings- en andere beslissingen, en slechts beslissingen te nemen na met de hulp van zijn eigen adviseurs goed te hebben nagedacht over de vraag of de voorgestelde diensten passen bij zijn beleggingen en zijn specifieke financiële situatie, met name rekening houdend met alle boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten en alle wettelijke en reglementaire voorschriften of beperkingen die van toepassing zijn op de voorgenomen transacties. Alvorens in te tekenen op een dienst van de Bank, moeten beleggers alle contractuele documenten daarvan aandachtig en volledig lezen. Informatie over producten, diensten, tarieven en alle kosten en vergoedingen die van toepassing zijn, kunnen steeds kosteloos bij de Bank worden bekomen. Het is verboden deze pagina en de inhoud ervan te reproduceren, over te dragen, te verdelen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bank.

Banque de Luxembourg, naamloze vennootschap – Bijkantoor in België. Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel. RCS Luxembourg B5310. BTW BE 0830.227.057 – RPR Brussel
Deze internetpagina is geen contract en is uitsluitend bedoeld voor marketingdoeleinden. De inhoud ervan wordt enkel ter informatie verstrekt, is niet volledig, geldt slechts op het moment waarop hij wordt verschaft en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of aangepast. De vermelde informatie mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Alle beleggingen houden risico’s in, waaronder het risico op kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België (hierna de ‘Bank’) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot toekomstige rendementen en prestaties. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina noch voor beslissingen die eventueel op basis daarvan worden genomen. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggings- en andere beslissingen, en slechts beslissingen te nemen na met de hulp van zijn eigen adviseurs goed te hebben nagedacht over de vraag of de voorgestelde diensten passen bij zijn beleggingen en zijn specifieke financiële situatie, met name rekening houdend met alle boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten en alle wettelijke en reglementaire voorschriften of beperkingen die van toepassing zijn op de voorgenomen transacties. Alvorens in te tekenen op een dienst van de Bank, moeten beleggers alle contractuele documenten daarvan aandachtig en volledig lezen. Informatie over producten, diensten, tarieven en alle kosten en vergoedingen die van toepassing zijn, kunnen steeds kosteloos bij de Bank worden bekomen. Het is verboden deze pagina en de inhoud ervan te reproduceren, over te dragen, te verdelen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bank.