Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.
Beheer met BL-FONDSEN
Beheer met SRI-FONDSEN
Beheer met EXTERNE FONDSEN
Beheer met DIRECTE BELEGGINGEN
Beheer met een VERMOGENSBEHEERFONDS

Discretionair beheer met voornamelijk een selectie uit onze huisfondsen

Het beheer met BL-fondsen is een totaalpakket. De portefeuille wordt optimaal gespreid over de verschillende beleggingscategorieën (aandelenfondsen, obligatiefondsen, alternatieve strategieën enz.) en regio’s. De strategie is ook uniek in de zin dat het volledige vermogen, uitgezonderd het goud, wordt belegd in een selectie van fondsen onder beheer van BLI - Banque de Luxembourg Investments.

Naast de klassieke financiële criteria houden we ook rekening met niet-financiële factoren om de risico's aan het licht brengen die onopgemerkt zouden blijven met een klassieke financiële benadering. Daarvoor passen we niet alleen ESG-criteria toe, maar sluiten we ook bepaalde sectoren uit en volgen we controverses en negatieve gebeurtenissen op.

We streven naar een gemiddelde portefeuillerating van A of beter, met een ESG-score die gemiddeld of beter dan gemiddeld is. Die gemiddelde rating is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de MSCI ESG-scores van de verschillende beleggingen.

van kracht op 01/01/2023

Discretionair beheer dat uw beleggingen doet aansluiten bij uw ethische overtuigingen

Bij beheer met maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen wordt het volledige vermogen belegd in een breed fondsengamma onder beheer van externe partners of van BLI - Banque de Luxembourg Investments, waarbij ook indexfondsen niet worden geschuwd en ESG-criteria worden toegepast.

Naast de klassieke financiële criteria houden we ook rekening met niet-financiële factoren om de risico's aan het licht brengen die onopgemerkt zouden blijven met een klassieke financiële benadering. Daarvoor passen we niet alleen ESG-criteria toe, maar sluiten we ook bepaalde sectoren uit en volgen we controverse en negatieve gebeurtenissen op.

We streven naar een gemiddelde portefeuillerating van AA of beter, met een betere ESG-score dan gemiddeld. Die gemiddelde rating is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de MSCI ESG-scores van de verschillende beleggingen.

van kracht op 01/01/2023

Sinds 1 januari 2024 heeft ons beheer met maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen het LuxFLAG-label. Het LuxFLAG-label, uitgegeven door een onafhankelijke en internationale vereniging, is een erkende bevestiging dat veeleisende criteria worden nageleefd, die steunen op de beste praktijken die er in de markt bestaan op het vlak van ESG-regelgeving (Ecologisch, Sociaal, Gouvernance).

Een portefeuille met fondsen van externe beheerders

Bij het vermogensbeheer met externe fondsen wordt het volledige vermogen belegd in een selectie van fondsen die wordt beheerd door externe partners met beheerstijlen die complementair zijn aan die van Banque de Luxembourg. Die internationale kwaliteitsfondsen worden nauwkeurig geselecteerd aan de hand van een analyse waarin zowel rekening wordt gehouden met kwantitatieve (met als doel het beleggingsuniversum te beperken tot fondsen met een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding) als kwalitatieve aspecten (met als doel de werking van het fonds op verschillende vlakken te begrijpen: de aanbieder, zijn beheerteam, zijn stijl en zijn beleggingsfilosofie).

Naast de klassieke financiële criteria houden we ook rekening met niet-financiële factoren om de risico's aan het licht brengen die onopgemerkt zouden blijven met een klassieke financiële benadering. Daarvoor passen we niet alleen ESG-criteria toe, maar sluiten we ook bepaalde sectoren uit en volgen we controverse en negatieve gebeurtenissen op.

We streven naar een gemiddelde portefeuillerating van A of beter, met een ESG-score die gemiddeld of beter dan gemiddeld is. Die gemiddelde rating is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de MSCI ESG-beoordelingen van de verschillende beleggingen.

van kracht op 01/04/2023

Een portefeuille met kwaliteitseffecten

Bij het beheer met individuele aandelen wordt er belegd op de Amerikaanse en Europese markten, hoewel de voorkeur bij de fondsen naar beleggingen in Japan en de groeilanden gaat. De portefeuille is samengesteld uit kwaliteitseffecten die worden geselecteerd wegens hun gezonde kerngegevens en de vooruitzichten op lange termijn. Uw portefeuille wordt actief beheerd door specialisten die de structuur ervan aanpassen op basis van de ontwikkeling van de economische situatie.

Naast de klassieke financiële criteria houden we ook rekening met niet-financiële factoren om de risico's aan het licht brengen die onopgemerkt zouden blijven met een klassieke financiële benadering. Daarvoor passen we niet alleen ESG-criteria toe, maar sluiten we ook bepaalde sectoren uit en volgen we controverse en negatieve gebeurtenissen op.

We streven naar een gemiddelde portefeuillerating van A of beter, met een ESG-score die gemiddeld of beter dan gemiddeld is. Die gemiddelde rating is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de MSCI ESG-beoordelingen van de verschillende beleggingen.

van kracht op 01/04/2023

Beheer met een Vermogensbeheerfonds

  • BL Global 30 fondsen
  • BL Global 50 fondsen
  • BL Global 75 fondsen
  • BL Global Equities fondsen
  • BL Global Flexible EUR fondsen
  • BL Global Flexible USD fondsen

Vermogensbeheer met BL-fondsen berust op een van onze verschillende beleggingsstrategieën, die elk in een BL-profielfonds worden toegepast.

Vermogensbeheer berust op een van onze verschillende beleggingsstrategieën, die elk in een profielfonds worden toegepast.

Die strategieën verschillen door de aard van de beleggingen en hun risico- en opbrengstprofiel. Het voordeel voor u als belegger is dus dat u belegt in één enkel financieel instrument, maar toch beschikt over een goed gediversifieerde portefeuille die in lijn is met uw beleggersprofiel.

Naast de klassieke financiële criteria houdt de beheerder van elk vermogensbeheerfonds ook rekening met niet-financiële factoren om de risico's aan het licht brengen die onopgemerkt zouden blijven met een klassieke financiële benadering. Bovendien wordt er gekeken naar ESG-factoren, worden er bepaalde sectoren uitgesloten en worden de controverses en de voornaamste negatieve gebeurtenissen in acht genomen.  

van kracht op 01/04/2023

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Angela MURRELL
Private-bankingadviseur
Peggy DAMGé
Private-bankingadviseur
lug pecastaings
Hoofd Private banking Frankrijk
Abel Da Silva 
Private-bankingadviseur
Thomas Schoenmakers
Hoofd Private banking België
Thierry Feis
Hoofd Private banking Internationaal
Loraine Calo
Private-bankingadviseur
Marco oliveira
Private-bankingadviseur