Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Banque de Luxembourg is een onderneming op mensenmaat met bijna honderd jaar ervaring in de financiële sector. In Luxemburg zijn we marktleider op het gebied van private banking en in België behoren we tot de grootste vermogensbeheerders.

Waardevolle vrouwen en mannen

Onze teams bestaan uit mannen en vrouwen met een uiteenlopende achtergrond, ervaring in verschillende domeinen en complementaire vaardigheden.

Deze diversiteit is een troef en illustreert de openheid die wij aanmoedigen. Ons engagement komt niet alleen tot uiting in de ondertekening van Charte de la Diversité Lëtzebuerg en het Luxembourg Women in Finance Charter, maar ook in diverse specifieke programma’s, onder andere voor junior en senior personeelsleden.

Ons engagement komt in diverse specifieke programma’s, onder andere voor junior en senior medewerkers.

1.030 personeelsleden*
23 nationaliteiten
13 jaar ancënniteit 
46% vrouwen / 54% mannen

*Op 1 januari 2023

 

Onze bedrijfscultuur is doordrongen van onze waarden. Onze collega’s brengen ze elke dag opnieuw in de praktijk in hun taken en projecten:

 • betrokkenheid
 • veeleisendheid
 • verantwoordelijkheid
 • wendbaarheid

Elke vaardigheid telt

Onze personeelsleden zijn ons belangrijkste kapitaal en wij willen dan ook dat ze hun talenten kunnen ontplooien. Daarom besteden wij bijzondere aandacht aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Voor alle nieuwe collega’s, of ze al ervaring hebben of niet, wordt een persoonlijk integratieprogramma uitgewerkt. Daarna worden zij gedurende hun hele loopbaan bij de bank begeleid om hun competenties op peil te houden en ze verder uit te breiden.

 

 

Een geprivilegieerde werkomgeving

De werksfeer is gebaseerd op collegialiteit, wederzijds respect en zin voor verantwoordelijkheid. Onze medewerkers worden ook aangemoedigd om zelfstandig te werken, waardoor iedereen zijn professionele traject zelf in handen heeft.

Onze diverse vakgebieden, de voortdurende ontwikkeling ervan en het ontstaan van nieuwe functies bieden talloze groeikansen. Daarnaast zorgen wij ook voor opleidingen, interne stages, coaching/mentoring enz.

Wij stimuleren voorts interne mobiliteit om onze personeelsleden de kans te bieden hun competenties in andere afdelingen van de bank te versterken. Zo kunnen ze hun ervaring binnen onze bank benutten en zich tegelijkertijd verder ontwikkelen.

Onze collega’s werken in een aangename en functionele omgeving met heel wat troeven:

 • twee bedrijfsrestaurants;
 • twee fitnessruimtes;
 • specifieke aanbiedingen inzake verzekeringen en gezondheidszorg;
 • culturele en sportactiviteiten via onze personeelsvereniging;
 • steun voor hun sociale initiatieven via ons fonds Hëllef Hëllefen.

De loyaliteit van onze personeelsleden is het beste bewijs van de goede kwaliteit van hun werkomgeving.

Enkele getuigenissen (in het Frans)

 

Beloningsbeleid

Het engagement van onze bank om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen en onze cliënten duurzame producten aan te bieden, komt ook tot uiting in ons beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid van onze bank steunt namelijk op vier doelstellingen:

 • het voortbestaan van onze bank verzekeren door goed bestuur en een ethische werkwijze;
 • bijzondere aandacht besteden aan het menselijke kapitaal;
 • bijdragen aan de ecologische, sociale en maatschappelijke overgang;
 • de ecologische voetafdruk van onze bank verkleinen.

Werken bij ons

Onze vacatures bekijken, meldingen instellen en solliciteren kan op:

U vindt ons ook op LinkedIn


Wij beantwoorden uw vragen

Anne Levy
Talent Acquisition Team Manager
Anaïs Magnard
Talent Acquisition Partner
Martin Hubert
Associate Talent Acquisition Partner

For further information

Anne Levy
Talent Acquisition Team Manager
Cathy Scholtes
Sr HR Business Partner